fbpx

MR. MUSCLE TORUPUHASTUSGRAANULID 500 G

Tooteliik Puhastusvahendid
Kogus hulgipakendis 6 tk
Maht 500 G

Kirjeldus

Tungib läbi raskete ummistuste köögi äravoolus, lahustab rasva. Ohutu kõikidele torudele.

Kasutamine:

  1. Valage äravoolu 50g toodet
  2. Valage koheselt peale ½ liitrit sooja vett
  3. Oodake 15 minutit
  4. Loputage äravoolu sooja veega, vajadusel korrake veel üks kord.

Mitte kasutada jäätmepurustajaga äravoolu puhul.

HOIATUS. Ainult äravoolu puhastamiseks. Ärge kasutage toodet koos valamupumbaga ega tualettides, vannis, dušinurgas või akrüülpindadel. Ärge segage hapete või muude majapidamistoodetega. Ärge valage toodet seisvasse või külma vette. Ärge kasutage, kui ummistus on tekkinud paberi, plasti või metallobjektide tõttu. Ärge doseerige üle, kuna lahustumata graanulid võivad ummistust suurendada.

OHT. Sisaldab naatriumhüdroksiidi. Võib söövitada metalle. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Suitsu mitte sisse hingata.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

NAHALE (ka juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega / duši all.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Hoida lukustatult. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Hoida üksnes originaalpakendis. Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. Pakendit hoida tihedalt suletuna ja püstises asendis jahedas kohas. Mitte segada teiste toodetega.

Maaletooja: Tridens AS – Lõõtsa 8, Tallinn 11415, Eesti, tel. +372 603 1800.