fbpx

MR. MUSCLE TORUPUHASTUSVAHEND TORUMEES 1 L

Tooteliik Puhastusvahendid
Kogus hulgipakendis 6 tk
Maht 1 L

Kirjeldus

Äravoolutoru puhastaja. Lagundab rasva, juuksekarvad, seebi ja toidujäätmed. Enne kasutamist juhend hoolega läbi lugeda. Sobib kõikide äravoolutorude puhastamiseks (kraanikausid, vannid, pesuruumid, põranda äravoolud), kuid ei tohi kasutada wc-pottides, nõudepesu- või pesumasinates. Ei kahjusta plastikust äravoolutorusid ega settekaeve. Samaaegselt mitte kasutada teisi kemikaale või muid lisandeid.

NB! Vajuta turvakork alla ja keera lahti. Vala aine ettevaatlikult äravoolu.

Kasutus: Tugev ummistus: Kallata torusse pool pudelit vedelikku. Lasta seista vähemalt pool tundi, seejärel loputada sooja veega. Kui ummistus on eriti põhjalik, lasta ainel mõjuda terve öö ja seejärel loputada.
Osaline ummistus: Sama kasutus, mis tugeva ummistuse korral, kuid ainet võib kasutada veidi vähem.
Probleemsed äravoolud: kalla äravoolu 1/4 pudelit kord nädalas ummistuste ärahoidmiseks. Pärast kasutamist sulgeda hoolikalt kork.

ETTEVAATUST Sisaldab naatriumhüdroksiidi 10%, pH 13. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid / kaitserõivastust / kaitseprille / kaitsemaski.

ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veelkord. Võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE  või arstiga. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Hoida lukustatult.